Blog

Kerk in lego

16 februari 2014

Een prachtkerkdienst in 2minuten en een paar seconden!

——————————————————————————————-

Een onzekere vijfde plaats?

15 februari 2014

?????????????????????????????????????????????????????????????

Volgens de Huizer Courant sta ik bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op een ‘onzekere vijfde plaats’. Dacht het niet!

De vijfde plaats op de lijst van het CDA vind ik helemaal niet onzeker. De inzet van het CDA is goud! Als grootste partij uit de verkiezingen komen en daarvoor zijn minimaal vijf zetels nodig. Bovendien ga ik voor een eigen mandaat en wil ik minstens 200 voorkeurstemmen verwerven.

En waarom niet? Het CDA heeft haar beloftes van vier jaar geleden waar gemaakt, de zorg is bij wethouder Janny Bakker aantoonbaar in goede handen en het CDA heeft een onderscheidend verkiezingsprogramma opgesteld.

Die vijfde plaats is dus helemaal niet onzeker. Vol vertrouwen ben ik op weg naar 19 maart.

——————————————————————————————-

Nog veertig dagen?

7 februari 2014

In de Dikke van Dale is de oorspronkelijke betekenis van de veertigdagentijd de periode van veertig dagen tussen Aswoensdag en Pasen, ter voorbereiding op het paasfeest. Dit jaar begint de veertigdagentijd dus op 6 maart a.s. Maar het begrip ‘veertigdagentijd’ wordt ook in overdrachtelijke zin gebruikt, bijvoorbeeld om aan te geven dat er een periode vooraf gaat aan een belangrijke gebeurtenis. Vandaag start zo’n periode.

Nog 40 dagen tot de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart.

Nog 40 dagen om na te denken wat jij in en voor Huizen belangrijk vindt.

Nog 40 dagen om jouw stem te bepalen.

Nog 40 dagen om jouw partij te kiezen.

Nog 40 dagen om jouw voorkeurskandidaat  jouw politieke vertrouwen te geven.

Nog 40 dagen!

——————————————————————————————-

Krijgt Huizen een spoorbaan?

5 februari 2014

Krijgt Huizen een spoorbaan?

Gisteravond was ik opnieuw te gast bij de Model Spoor Club Huizen (MSCH). Met eigen ogen kon ik aanschouwen dat de bouw van hun spoorbaan gestaag vordert. Toen ik vorig jaar samen met de CDA-fractie een werkbezoek bracht aan de MSCH bracht, was alles nog in opbouw. Nu zag ik een stuk spoorbaan dat al helemaal klaar was. Met alles erop en eraan! De enthousiaste mannen lieten mij ook verschillende gebouwtjes op schaal zien. Het wordt prachtig.

Mijn enthousiasme voor deze leuke en gezellige vereniging (club) werd nog groter toen ik hoorde dat de modelspoorlijn geheel demontabel is. Als alles klaar is, zullen de mannen hun modelspoorbaan ook in het dorp laten zien, bijvoorbeeld in de verzorgingshuizen. Klasse!

Dus, ja: Huizen krijgt in ieder geval een spoorbaan, een modelspoorbaan. Belangrijker is natuurlijk de vraag of Huizen ook die andere baan, de HOV met een vrijliggende busbaan krijgt. Daarover binnenkort meer.

——————————————————————————————-

Klus geklaard!

4 februari 2014

Afbeelding

Gisteravond kreeg ik van Wim Zwanenburg een bos bloemen. Het was een blijk van waardering voor het leiden van de commissie , die het nieuwe verkiezingsprogramma van het CDA Huizen heeft opgesteld.

Een leuke club mensen heeft zich daar in de afgelopen maanden op verschillende manieren voor ingezet. Daniëlle van Deutekom, Jan van Muiswinkel, Migchel Dirksen, Clary Vos, Nils Witte, Stephen de Jong en Jorn Bakker hebben de klus geklaard!

De basis is gelegd. Nu komt het aan verantwoording afleggen en campagne voeren. Voor het CDA geldt: wat we in 2010 beloofd hebben, hebben we in de afgelopen vier jaar ook gedaan. Ik leg graag verantwoording af over de resultaten die het CDA bereikt heeft.

In de campagne zullen we vertellen wat we in de komende vier jaar willen gaan doen. Op mijn blog ga ik daar ook over schrijven. En bij de verkiezingen zelf heeft niet alleen het CDA jullie stem nodig, maar ook ikzelf. Schroom niet om straks bij de verkiezingen jouw voorkeursstem op mij uit te brengen!

——————————————————————————————-

Emotioneel afscheid van Rob Doesburg

2 februari 2014

Afbeelding

Maar liefst 750 mensen waren deze zondagmorgen naar de Goede Herder Kerk gegaan. Iedereen wilde er bij zijn om afscheid te nemen van onze dominee Rob Doesburg. De kerk puilde uit. Volgens Rob zou het een gewone kerkdienst moeten worden. Althans dat vertelde hij zo her en der, maar iedereen wist beter. Het werd ook geen gewone dienst. Het werd een heel bijzondere dienst. Een emotionele dienst zelfs.

Toen Rob tijdens zijn preek over een tekst uit Matthëus 28 op een bepaald moment de woorden “Ik vertrek…” uitsprak, raakte hij zichtbaar en hoorbaar geëmotioneerd. Ik ook en voelde de tranen bij mijzelf opwellen. Ook bij heel veel andere kerkgangers was dat het geval, zo hoorde ik na afloop van de dienst. Op dat moment werd het voor ons allemaal duidelijk: het vertrek van Rob is definitief. Vanaf nu is het anders: de wegen van Rob Doesburg en de Goede Herder Kerk gaan vanaf nu uit elkaar.

Het vertrek van Rob en deze afscheidsdienst heeft mij bijzonder geraakt en dat komt omdat Rob Doesburg een bijzonder mens is en een geweldige dominee. Dat mag gerust een keer gezegd worden!

——————————————————————————————-

Maar liefst 117 amendementen!

29 januari 2014

Maar liefst 117 amendementen!

Vanavond behandelde de CDA-programmacommissie maar liefst 117 amendementen op het concept-verkiezingsprogramma.

De cie. vond dat geweldig, want het is een onmiskenbaar teken van grote betrokkenheid van de leden bij de politiek in Huizen.

Er stond taart op tafel en de cie.-leden hadden genoeg reden tot lachen!

——————————————————————————————-

HOV of 320, wat kies jij?

26 januari 2014

HOV of 320, wat kies jij?

Nu al een knallende concurrentiestrijd om de busreiziger? Ik kreeg zaterdag een supergrote folder over lijn 320 op de deurmat. Maar er komt toch een HOV-lijn tussen Huizen en Hilversum?

Laat me weten waarvoor jij kiest!

——————————————————————————————-

Opmerkelijke advertentie William Schrikker Groep

16 januari 2014

De William Schrikker Groep (WSG) is een landelijke organisatie voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg. Op 30 januari 2013 plaatste de Inspectie Jeugdzorg deze organisatie onder verscherpt toezicht. De WSG beschermde kinderen onvoldoende tegen bepaalde risico’s, zoals seksueel misbruik. Pleegouders werden vooraf onvoldoende gescreend . Medewerkers werkten niet systematisch. Risico’s werden niet gedocumenteerd. Het onderling overleg functioneerde niet goed.

Natuurlijk hebben de WSG-medewerkers na het instellen van verscherpt toezicht hard gewerkt aan verbeteringen. Het duurde 10 maanden, namelijk tot 4 december 2013, voordat het verscherpt toezicht weer werd opgeheven.

Wat ik opmerkelijk vind  – en eigenlijk ook wel misplaatst – is dat de WSG vervolgens in januari 2014 in het VNG-magazine (zeg maar het clubblad van alle gemeenten) een paginagrote advertentie plaatst dat het verscherpt toezicht is opgeheven. De organisatie schrijft: “…,waardoor de kwaliteit van het risico-management voldoet aan de door de inspectie gestelde voorwaarden”. Ik zeg: dat is toch de gewoonste zaak van de wereld? De WSG voldoet nu aan minimumnormen.

Ik wacht op de advertentie in 2015, waarin de WSG laat weten dat er excellente prestaties worden geleverd. Dat is pas echt een reden voor een advertentie!

——————————————————————————————-

Werken, wonen, leven in 2019

15 januari 2014

Gisteren een blog over het verleden. Vandaag een inspirerend filmpje op Youtube gevonden over hoe ons werken, wonen en leven er in 2019 zou kunnen uitzien.

——————————————————————————————-

De Bossche markt – monument van de toekomst

14 januari 2014

Image

Als jochie van 10 ging ik zo af en toe met mijn vader mee naar de Bossche veemarkt om koeien de kopen en te verkopen. Vandaag was ik daar weer! De veemarkt is omgetoverd tot congreslocatie 1931. Men is er in geslaagd om authentieke elementen te behouden. De prachtige foto van de oude veemarkt kun je niet missen. Maar ook het café, de mooie boogconstructie en de namen van de verschillende zalen (Dexter, Galloway en Lankenvelder) doen mooie herinneringen bij mij opborrelen.

Zo is Congrescentrum 1931 in Den Bosch een inspirerend voorbeeld om ook in Huizen oude gebouwen te bewaren en een nieuwe functie te geven. Gelukkig wordt het hoofdgebouw van de Koningin Wilhelminaschool behouden. Ook voor de Krachtcentrale aan de Havenstraat is er perspectief. Wat mij betreft dienen ook andere karakteristieke gebouwen in Huizen die in de 20e eeuw gebouwd zijn behouden te blijven. Een aantal van die gebouwen zijn de monumenten van de toekomst. Welke gebouwen uit de 20e eeuw in Huizen zijn volgens jou monumenten van de toekomst?

——————————————————————————————-

Lokale partijen hofleverancier van gevallen wethouders

13 januari 2014

Wethouders treden om allerlei redenen af, zo blijkt uit het jaarlijkse wethoudersonderzoek van de VNG (http://www.vngmagazine.nl/archief/15535/persoonlijke-stijl-leidt-vaker-tot-val-wethouders-steeds-kwetsbaarder).

Het meest interessant is natuurlijk als een wethouder om politieke redenen moet aftreden. En wat blijkt? Lokale partijen zijn hofleverancier als het gaat om gevallen wethouders.  In de periode 2011 t/m 2013 traden in totaal 216 wethouders om politieke redenen af. De verdeling over VVD, CDA en PvdA (de traditionele bestuurderspartijen) was 44, 40 en 33. Maar de lokale partijen spanden de afgelopen drie jaar de kroon. Maar liefst 57 wethouders van lokale partijen (dat is ruim 25% van het totaal) moesten tussentijds om politieke redenen aftreden. De kiezer is gewaarschuwd.

——————————————————————————————-

Voorbij, voorbij, o en (bijna) voorgoed voorbij

12 januari 2014

Afbeelding

Begin december 2013 werd bekend dat ds. Rob Doesburg de Goede Herder Kerk in Huizen gaat verlaten. Hij gaat naar Leusden-Zuid, omdat hij een beroep naar die gemeente heeft aangenomen (zo wordt dat in de kerk genoemd als je van de ene naar de andere kerk verkast). In Huizen treurnis, in Leusden-Zuid veel vreugde. Wat mij betreft bekijken we het een beetje nuchter: Rob is hier 18 jaar dominee geweest en dat is best lang. Bovendien een eindje in de vijftig en dan is het nog wel een mooie uitdaging om ergens anders aan de slag te gaan voordat je met pensioen gaat. Bovendien mag Rob ook best trots zijn op wat hij achter laat: een levendige kerk met enthousiaste oude en jonge leden, die de toekomst zonder hem, maar met hun Heer, met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

Gisteren kreeg ik een uitnodiging op de deurmat voor de afscheidsdienst op 2 februari. Dan besef je dat het nog maar 3 weken duurt en dat is dan toch weer een hele korte periode. Vaak is januari een beetje een stille, wat duffe maand, waarin iedereen bij komt van de feestmaand december. Nu is het voor hem en ons een maand van afscheid nemen. Ik citeer dan altijd graag de dichter Bloem: “Voorbij, voorbij, o en voorgoed voorbij”. Het stemt weemoedig, maar ook dankbaar. Ik gebruik dat woord hier niet plichtmatig, maar heel bewust. Er zijn heel veel mensen in Huizen die het fijn vonden om Rob te ontmoeten en te leren kennen. Ik behoor tot die groep. Hij is een eindje met mij mee gelopen op de weg van het geloof. Hij heeft mij laten zien dat de beleving en het enthousiasme daarbij niet iets van vroeger is, maar ook van vandaag. En daar ben ik hem en Hem dankbaar voor.

——————————————————————————————-

Tijd voor een ernstig gesprek bij Vivium

11 januari 2014

Weer nieuwe ontwikkelingen bij Vivium. De grootste regionale zorgaanbieder wil nu toch weer wel huishoudelijke hulp (in jargon: Compensatie Huishoudelijke Taken = CHT) blijven bieden. Vlak voor de Kerst maakte Vivium bekend dat ze er juist mee wilde stoppen. Ik snap het niet meer  en heel veel mensen hier in Huizen ook niet, vrees ik. Volgens mij is het tijd voor een ernstig gesprek tussen de Raad van Toezicht o.l.v. mevrouw Rompa en de twee bestuurders, want bestuurlijk lijkt deze gang van zaken nergens op.

Image

Hoe zat het ook alweer? De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek hebben gekozen voor een vernieuwende aanpak bij het inkooptraject CHT. Het zogenaamde bestek is opgesteld door een goede samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders, vakbonden en cliëntorganisaties. Ook Vivium was daarbij betrokken. Vervolgens zijn er contracten opgesteld en ondertekend. Het mooie was dat er tussen alle deelnemende partijen overeenstemming bestond over de kwaliteit die geboden moest worden en de prijs die daarvoor moest worden betaald. Ook over het loon voor de medewerkers was overeenstemming.

Maar wat bleek? Vivium hield zich niet aan het overeengekomen contract: de inschaling van de medewerkers was niet volgens afspraak. De gemeenten zijn toen gaan handhaven, dat wil zeggen: Vivium kreeg een aanzegging dat zij zich aan hun contractuele verplichtingen moesten houden, anders zou Vivium geen nieuwe klanten meer toegewezen krijgen. Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 4 juli 2013 heb ik over de gevolgen daarvan voor de inwoners van Huizen nog vragen gesteld aan wethouder Janny Bakker. Zij verzekerde de raad dat de gemeenten goed wisten wat zij aan het doen waren. Later bleek dat ook het geval te zijn.

Vivium was erg boos en hield voet bij stuk. De zorgaanbieder ging op hoge poten naar de rechter, maar kreeg het lid op de neus. De gemeenten werden door de rechter voor 100% in het gelijk gesteld. Toen gooide Vivium de kont tegen de krib en kondigde vlak voor de Kerst aan helemaal te stoppen met het aanbieden van huishoudelijke hulp (CHT). Mijns inziens op het verkeerde moment een onverantwoordelijke actie van Vivium die veel onzekerheid bij cliënten en medewerkers teweeg heeft gebracht.

En nu – een paar weken later – draait Vivium weer bij. Onder druk van een claim van de gemeenten. De gemeenten verwijten Vivium namelijk contractbreuk en dat gaat de zorgaanbieder veel geld kosten. Daar heeft Vivium natuurlijk geen zin in. Dat begrijp ik en dus zeg ik: gelukkig, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Toch is het wel ernstig wat hier is gebeurd. Vivium is onze grootste regionale zorgaanbieder, maar gedraagt zich als een cowboy. Vivium is door de rechter keihard op de vingers getikt. In plaats van weer met de gemeenten om de tafel te gaan zitten met de vraag ‘hoe nu verder?’, loopt Vivium weg. Dat kan natuurlijk niet. Gelukkig laten de gemeenten dit niet gebeuren. Zij houden Vivium – terecht – aan hun contractuele verplichtingen.

Hoe nu verder? Vivium moet huishoudelijke hulp blijven bieden en de medewerkers een eerlijk loon geven. De rust kan weerkeren. Maar volgens mij is het de hoogste tijd dat de Raad van Toezicht van Vivium de beide bestuurders eens ernstig gaat aanspreken. Voorzitter Rompa is daar, gelet op haar staat van dienst, wel toe in staat.

De beide bestuurders hebben haar en ons wel wat uit te leggen. Het wordt tijd dat zij hun excuses aanbieden aan de inwoners van de regio en weer gaan doen met wat zij behoren te doen: goede zorg bieden voor een rechtvaardige prijs.2014-01-11 Rompa

——————————————————————————————-

Janny Bakker: “We gaan voor de winst”

10 januari 2014

Lijsttrekker Janny Bakker was er duidelijk over tijdens de nieuwjaarsreceptie van het CDA in de Brassershoeve in Huizen. Het CDA gaat voor de winst. Niet hopen op zo’n beetje stabiel blijven, maar ambitie tonen: van 4 naar 5, 6 zetels, wie weet nog meer…

Het CDA heeft in de afgelopen 4 jaar laten zien dat we onze beloften waar maken. Een groot deel van ons verkiezingsprogramma is uitgevoerd en in de komende raadsperiode willen we dat weer doen. Daarvoor heeft het CDA veel steun van de Huizer inwoners nodig. Voor dit verhaal kreeg Janny de handen letterlijk en figuurlijk op elkaar.

Afbeelding

Aandachtige luisteraars: Marjolein en Ruben Woudsma, Alex Honing, Migchel Dirksen en Daniëlle van Deutekom.

——————————————————————————————-

CDA verkiezingsprogramma

9 januari 2014

Vandaag een eerste printje gemaakt van ons nieuwe concept-verkiezingsprogramma. In de huisstijl van het CDA. Ik vind het er mooi uit zien. Natuurlijk gaat het om de inhoud, maar die kan ik nu nog niet verklappen.

Zwolle-20140109-00082

We hebben, dat zal je niet verbazen, gebruik gemaakt van de ideeën die Huizers ons tijdens de Huizerdag hebben meegegeven. Maar ook Huizer ondernemers en mensen uit de zorg hebben hun input geleverd.

Volgende week buigt de programmacommissie zich nog één keer over het concept. En dan gaat het naar de leden toe. Ben benieuwd naar hun reactie. Tijdens de ALV op 3 februari a.s. wordt het CDA-verkiezingsprogramma door de leden definitief vastgesteld.

——————————————————————————————-

Nog 10 weken!

8 januari 2014

Vanaf vandaag zijn er nog precies 10 weken te gaan tot aan de gemeenteraadsverkiezingen. Om die reden presenteer ik nu mijn blog: Kees de Kok – Op weg naar 19 maart 2014.

Afbeelding

Op mijn blog zal ik verslag doen van allerlei activiteiten die ik onderneem. Vanzelfsprekend vooral over de verkiezingen, ons CDA-verkiezingsprogramma voor Huizen en de campagne. Tussendoor ook over andere zaken die gebeuren, of die ik belangrijk vind.

Mijn blog kun je dus vinden via de link: https://keesdekok.wordpress.com/ In de afgelopen periode heb ik al een aantal blogs geschreven, die kun je nalezen bij ‘Blog’. Verder kun je doorklikken naar nieuwsberichten en links die ik interessant vind.

Tot morgen!

——————————————————————————————-

Portret van de koning

3 januari 2014

Naast mij staan kunstenares Eveline Boonstra en burgemeester Fons Hertog

Naast mij staan kunstenares Eveline Boonstra en burgemeester Fons Hertog

In de raadszaal van Huizen hangt sinds vandaag een nieuw portret van koning Willem-Alexander. Tijdens de nieuwjaarsreceptie mocht ik, als voorzitter van de commissie die de keuze voor dit portret heeft gemaakt, de onthulling aankondigen. De onthulling van het portret is gedaan door de burgemeester, samen met de kunstenares Eveline Boonstra.

De commissie vindt het portret van onze nieuwe koning van ambachtelijke kwaliteit. Het brengt hem zeer herkenbaar in beeld en toont de menselijke kant van zijn persoonlijkheid. Tegelijkertijd geeft het door zijn bijzondere uitstraling echt uitdrukking aan de waardigheid van zijn ambt.

De commissie heeft hiermee haar taak volbracht en uitvoering gegeven aan de motie die ik op 21 maart 2013 heb ingediend en unaniem door de gemeenteraad van Huizen is aangenomen.

——————————————————————————————-

Armoede: paus Franciscus heeft gelijk

21 december 2013

Aan het einde van mijn bijdrage tijdens de raadsvergadering op 12 december jl. zei ik het paus Franciscus na: “Nederland is een land dat in menig opzicht rijk is, maar de armoede raakt steeds meer mensen”. De paus heeft helaas gelijk. Wij maken geen einde aan de armoede in ons dorp, maar we hebben wel een besluit genomen waardoor de omstandigheden voor kinderen in armoedesituaties iets dragelijker worden.

2013-12-20 ArmoedeDe harde werkelijkheid van mensen in de bijstand en kinderen in armoede is namelijk dat kinderen die in armoede leven de pineut zijn. Gezinnen met opgroeiende kinderen die rond moeten komen van een inkomen op bijstandsniveau hebben het moeilijk. Erger: zij kunnen niet rondkomen. Het CDA steunt daarom het voorstel om het minimabeleid in Huizen te moderniseren en specifieke aandacht te geven aan het verbeteren van de positie van kinderen. Het CDA wil dat doen door vooral maatwerk te bieden aan gezinnen met kinderen in schrijnende armoedesituaties. Daarvoor willen wij vanaf 2015 structureel extra geld beschikbaar stellen.

——————————————————————————————-

In het spoor van de jodenvervolging

4 oktober 2013

Het Westerborkpad is een wandelroute van Amsterdam naar Westerbork. Vandaag ben ik begonnen het pad te lopen. Het zijn 340 lange kilometers ter herinnering aan de duizenden joden die vanuit de hoofdstad naar het concentratie kamp in Westerbork zijn gedeporteerd. Op weg naar de vernietiging.

Onderweg kom ik gedenktekens tegen, zoals bij station Muiderpoort, waar de deportatie begon. Ook fraaie voorbeelden van een deels verdwenen en deels nog levende  joodse cultuur. Ik heb even rondgelopen op de joodse begraafplaats in Diemen. Honderden rijen joodse grafstenen met Hebreeuwse inscripties. Opmerkelijk dat die de oorlog ongeschonden hebben overleefd.

Het is een mooie wandeling, door de stad en de natuur. Onderweg zijn bouwvakkers bezig met de renovatie van een pand. Een gevelsteen met het jaartal 1924. Prachtig. Verderop snoeien een paar mannen een haag. Voor Diemen ligt een pontje. Het wordt met de hand bediend door een rasechte Amsterdamse, die mooie verhalen kan vertellen. Bij Diemen lees ik op een bordje dat in vroeger jaren de Zuiderzee hier flink te keer kon gaan. Verschillende dijkdoorbraken waren het gevolg.

Langzaam maar zeker gaat de stedelijke omgeving over in polderlandschap. Her en der een aangelegd bosje. In ieder geval een wirwar van auto-, water- en spoorwegen. Ongetwijfeld aangelegd na veel gepolder. Een man in een trekker is bezig een met waterplanten vol gegroeide sloot leeg te halen. Thuis, op de boerderij, noemden we dat ‘sloten’. Noodzakelijk voor een goede waterafvoer. Straks volgt, tijdens de jaarlijkse ‘schouw’, de controle door het waterschap. Een onmisbaar instituut in onze poldermaatschappij.

Bij Weesp gaan we het Amsterdam-Rijnkanaal over en lopen langs de spoorbrug. Magnifiek uitzicht over de ongerepte Bloemendalerpolder. Hoe lang nog? Dan is de eerste etappe voltooid. De volgende keer gaat het door ’t Gooi, ook dan in het spoor van de Jodenvervolging…

————————————————————————————————————-

Via Twitter in een live TV-uitzending

30 september 2013

Vorige week woensdag reageerde ik op een tweet van @Debatop2. Voor de redactie aanleiding om mij te bellen en voor ik er erg in had, stond ik ’s avonds live in een TV-uitzending van Debatop2 te discussiëren met een mevrouw op leeftijd. Ik verdedigde de stelling: “Ouderen klagen teveel”. Zij was het er niet mee eens. Bijna schreef ik ‘begrijpelijkerwijs’, maar dat is toch niet het geval. Want er zijn genoeg ouderen die helemaal niet klagen. Zij vinden dat ze het heel goed hebben en zijn bereid in te leveren. Inleveren om bij te dragen aan het oplossen van de crisis, maar ook om hun eigen kinderen en vooral kleinkinderen perspectief te bieden.

En dat is ook precies waar het om draait. Klagen helpt niet. Samen aanpakken en oplossen wel. Het viel me op dat sommige ouderen echt heel boos zijn. Ze voelen zich tekort gedaan in de eigen portemonnee, maar komen niet met oplossingen voor de toekomstige generaties. We moeten aanvaarden dat de bomen voor ons allemaal niet meer tot in de hemel groeien. Het is opnieuw een tijd van wederopbouw, een tijd waarin we leren dat we tevreden kunnen zijn met ‘genoeg’. En dát moet juist de ouderen aanspreken.

———————————————————————————————————-

Dromen op de Huizerdag!

27 september 2013

Buien, miezerregen en wind. De zon zo af en toe. Dit jaar zat het weer niet mee op de Huizerdag. Maar bezoekers waren er genoeg en zij kwamen ook bij de CDA-kraam op de Achterbaan langs. Bij de voorbereiding van het verkiezingsprogramma vraag het CDA naar “uw droom voor Huizen” en gelukkig, mensen dromen nog! Ze dromen over een schoon en veilig dorp. Over boodschappen doen zonder lastig gevallen te worden door klierende hangjongeren. Veel mensen dromen over een dorp zonder HOV. Of over een eigen zwemuurtje voor moslimvrouwen. Meer winkels, als die maar niet op zondag open zijn. Gezellige zitbankjes in het groen van de Bovenmaat.

Aan het einde van de dag telde ik meer dan 20 dromen. Mooie oogst! Nu gaat de programmacommissie er mee aan de slag. Wikken en wegen. Teksten schrijven. Her en der op werkbezoek. Oor te luisteren leggen. Thema-avonden organiseren. Debatten voeren. Het belooft mooi te worden. Ik ga voor een spraakmakend programma, waardoor dromen werkelijkheid kunnen worden.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s