Soms droom ik…

“Soms droom ik dat ik, als ik straks kleinkinderen heb, met hen op het strand loop, bij Castricum”. Met deze zin begon ik mijn toespraak over de door mij ingediende resolutie tijdens het CDA-congres, dat zaterdag in Alkmaar is gehouden. Ik vertelde dat ik hoopte dat ik dan met hen in de zon zou lopen en hen zou kunnen vertellen over de zon, onze bron van oneindige energie. Ik sprak ook over de wind als een geweldige krachtbron en over de eeuwige beweging van eb en vloed, een nog veel te veel onderbenutte energiebron.

226-ondergaande zon strand

Daarna heb ik het congres verteld dat ik trots ben op het CDA en op het verkiezingsprogramma, dat zo´n duidelijk duurzaam stempel heeft gekregen. Ik heb gezegd dat de resolutie ´Nu geen heropening van de partijdiscussie over kernenergie´ tot doel heeft de koers te bevestigen dat het CDA gekozen heeft voor een duurzame samenleving en een duurzame toekomst, zonder kernenergie.

Uiteindelijk heeft het congres de resolutie niet overgenomen en dat betekent dus dat de discussie over kernenergie in het CDA wel zal plaats vinden. Ik zal mij inspannen dat het CDA op koers blijft: geen investeringen in kernenergie, wel investeringen in allerlei mogelijke duurzame alternatieven. Zodat we de aarde schoner en veiliger kunnen doorgeven aan onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen!

planeet-aarde

Advertenties
Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Nu geen discussie over kernenergie in het CDA

In juni 2012 hield het CDA haar drukbezochte verkiezingscongres in Maarssen, aan de rand van het Groene Hart. Het congres stelde er het verkiezingsprogramma ´Iedereen´ vast. Opvallend was de nadrukkelijke keuze voor duurzaamheid. Niet voor niets luidde de titel van hoofdstuk 3: ´Duurzame dynamiek´. In de energieparagraaf is klip en klaar CDA Iedereen

te lezen: “Investeren in hernieuwbare energie en energiebesparing is het antwoord op de uitdagingen van energiezekerheid en klimaatverandering. Kolencentrales en kernenergie zijn op de lange termijn niet meer nodig.”

Groot was dan ook de verbazing van veel CDA-ers dat partijleider Sybrand Buma in september jl. aankondigde dat hij de discussie over kernenergie in de partij weer wil opstarten. Door de crisis rondom Oekraine lijkt het er op dat Buma zich heeft laten leiden door het idee dat we niet al te afhankelijk moeten zijn van de import van Russich gas. Feit is echter dat slechts 6% van het gas in Nederland afkomstig is uit Rusland. Bovendien is Nederland van alle Europese landen die Russisch gas importeren het minst daarvan afhankelijk. De rampen in Tsjernobyl en in Fukushima en de onbewoonbaarheid van die regio´s lijken vergeten. Helaas repte Buma met geen woord over hernieuwbare energie en over energiebesparing. Terwijl het verkiezingsprogramma juist die als hét antwoord op de uitdaging van de energiezekerheid benoemt.

Voor veel leden en kiezers van het CDA kwam de aankondiging van Buma min of meer uit de lucht vallen. Zonder twijfel zijn zijn uitspraken op dit punt niet in overeenstemming met het huidige verkiezingsprogramma. Om die reden hebben bijna 30 CDA-ers een resolutie ingediend, die zaterdag a.s. tijdens het najaarscongres in Alkmaar behandeld zal worden. De indieners willen dat het CDA vast houdt aan de koers van duurzame dynamiek. Zij willen dat het congres uitspreekt dat het CDA nu geen behoefte heeft aan heropening van de partijdiscussie over kernenergie.

De indieners noemen tal van andere mogelijkheden voor een duurzame energiehuishouding. In de eerste plaats volop investeren in energiebesparing (zoals ook een andere resolutie bepleit) en het opwekken van lokale energie. In de tweede plaats allerlei vormen van wind- en zonne-energie. Ten derde kan ook gedacht worden aan innovaties op het gebied van getijdenenergie, aardwarmte, biomassa en het gebruik maken van drukverschillen die ontstaan bij het gebruik van wegen en fietspaden.

Het CDA-congres in Alkmaar krijgt zaterdag de kans om de koers van het verkiezingsprogramma te bevestigen. Wat mij betreft (en alle ander ondertekenaars van de resolutie) blijft het CDA (zoals in het verkiezingsprogramma is vastgelegd) er ondubbelzinnig naar streven in de komende decennia de overgang te maken naar een koolstofarme, duurzame economie, waardoor de kerncentrales gesloten kunnen worden. Ik vind dat het CDA prioriteit moet blijven geven aan investeringen in maximale energiebesparing, aan opwekking van duurzame energie en aan de stimulering van hernieuwbare energie.

Daarom heeft het CDA nu geen behoefte aan de heropening van een partijdiscussie over het gebruik van kernenergie.

 

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Waarom werd van Rijn niet boos?

Het is natuurlijk pikant nieuws als de vader van staatssecretaris Martin van Rijn klaagt over de zorg. Als staatssecretaris heeft hij immers de ouderenzorg in zijn portefeuille. En vader van Rijn doet dat volgens de krant in klare taal: “De urine loopt langs haar enkels”. Een ontluisterend beeld.

Ik vond het daarom wel opmerkelijk dat de staatssecretaris dezelfde avond nog in het programma van Jeroen Pauw te gast wil zijn. Aan tafel zit ook de buurman van zijn vader. Zijn echtgenoot woont in hetzelfde verpleeghuis. En dan ontstaat er toch schrijnend mooie, maar wel pijnlijke televisie.

http://pauw.vara.nl/nieuws/van-rijn-schrikt-van-situatie-eigen-moeder?

De buurman klaagt aan en de staatssecretaris moet zich verdedigen. Hij raakt in een spagaat en komt er niet goed uit. Waarom wordt Martin van Rijn als zoon en als staatsecretaris gewoon niet ter plekke verdrietig of ontzettend boos? Ook geeft hij eigenlijk geen antwoord op de vraag HOE het beter moet en welke beleidsinitiatieven hij neemt.

Overigens wijst van Rijn er wel op – en volgens mij is dat geheel terecht – dat er ook verpleeghuizen zijn waar de zorg wel op orde is. Het kan dus wel. De vraag is dus aan de orde waarom het in dit verpleeghuis niet goed gaat. Ik wil wel een begin van een antwoord geven. Goed personeel, dat is m.i. de crux. Medewerkers die het hart op de goede plaats hebben, vriendelijk én deskundig zijn. Verzorgenden die goed communiceren met bewoners en familie. Mensen die hun persoonlijke verantwoordelijkheid serieus nemen. Maar ook – en misschien wel vooral –  keigoede teamleiders, die het welzijn van bewoners centraal stellen, die er alles aan doen om de medewerkers te motiveren en te steunen en die niet bang zijn om grenzen te stellen (ook naar de directeur) als de zorg te kort schiet.

Er is veel werk aan de winkel voor Raad van Bestuur en Raad van Toezicht (nota bene is VVD-senator Heleen Dupuis daarvan de voorzitter!) om de zorg daadwerkelijk te verbeteren. En ook werk aan de winkel voor van Rijn om niet alleen bezig te zijn met de decentralisaties, maar ook een kwaliteitsimpuls mogelijk te maken voor de verpleeghuiszorg, die ook in de toekomst noodzakelijk zal blijven.!

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

VVD stemt tegen korting op de OZB

2014-01-08 geld

Soms twijfel ik over de kop boven mijn nieuwste blog. Deze keer had de kop namelijk ook kunnen luiden: ´CDA komt belofte na´, maar dat is niet echt nieuws. Lees de bijlage bij ons verkiezingsprogramma ´Betrokken en Betrouwbaar´ en het is duidelijk dat het CDA in Huizen haar beloften waar maakt. Dat gold voor de vorige raadsperiode en het geldt ook voor huidige raadsperiode: “De komende jaren, waarin inwoners en bedrijven in Huizen de effecten van de aanpak van de economische crisis ondervinden, wil het CDA Huizen op een verantwoorde manier de lasten voor onze inwoners en voor bedrijven verlagen, door een tijdelijke korting van 10% op de OZB door te voeren”. In de raadsvergadering van donderdag jl. leden heeft de gemeenteraad van Huizen ingestemd met deze belofte van het CDA.

Toch heb ik voor dit blog gekozen voor de kop: ´VVD stemt tegen korting op de OZB´. Een kop met misschien wel het meest opvallende feit van de hele begrotingsraad: aan het einde van de vergadering stemde de VVD-fractie in de gemeenteraad juist tégen deze lastenverlichting voor de burger. De VVD is blijkbaar wel voor lage lasten, maar niet voor lagere lasten. Hun redenering heb ik niet kunnen volgen. De gemeente Huizen behoort tot de top-5 van rijkste gemeenten in Nederland. Er zijn in de loop der jaren ruime reserves opgebouwd. Juist nu het kabinet-Rutte II voortdurend een greep in de portemonnee doet, krijgen inwoners en bedrijven in Huizen door lokale lastenverlichting meer te  besteden en wordt de lokale economie aangejaagd.

Gelukkig krijgt de VVD volgend jaar de kans om wel voor een korting op de OZB te stemmen, want ook in 2016 zullen de inwoners van Huizen weer een korting van 10% krijgen.

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

PvdA MAAKT MENSEN ONNODIG BANG

HC

Vorige week stond er een artikel in de Huizer Courant waarin Margot Leeuwin (PvdA) nogal verbazingwekkende opmerkingen maakte over het zorgbeleid in Huizen. Hoewel wethouder Bakker uitvoerig de tijd heeft genomen om alle vragen van de PvdA over het zorgbeleid te beantwoorden, lijkt het wel alsof Leeuwin er niets van begrepen heeft. Nu is dit op zichzelf niet zo’n probleem, want het is ook lastige materie. Maar ik vind het wel erg dat dit vervolgens leidt tot onnodige bangmakerij.

Ongefundeerd

Zelden heb ik zo´n pessimistisch en ongefundeerd verhaal gelezen. Leeuwin komt niet met feiten. Zij suggereert dat Huizer inwoners vanaf 2015 niet de benodigde zorg zouden krijgen, terwijl zij natuurlijk best weet dat het tegendeel waar is: in Huizen krijgt iedereen wat hij of zij nodig heeft. Feiten geeft Leeuwin niet, maar dat kan ook niet omdat de decentralisatie nog moet beginnen. Het is wel een feit dat in de afgelopen acht jaar het beleid in Huizen t.a.v. van zorg en ondersteuning succesvol, effectief en kostenbesparend is uitgevoerd. Met steun van de PvdA! Nu wordt dit beleid in feite voortgezet en verbreed naar het hele sociale domein. Dezelfde uitgangspunten en een vergelijkbare werkwijze.

Meer maatwerk, minder regels

Huizer inwoners krijgen in de komende jaren de hulp en begeleiding die ze nodig hebben. Vraaggestuurd werken heet dat! In het oude AWBZ-stelsel vielen mensen inderdaad wel eens tussen de wal en het schip van allerlei bureaucratische regels. Maar juist dat kan nu niet meer gebeuren, omdat we hier in Huizen maatwerk leveren. Er wordt altijd naar een oplossing gezocht die bij iemand past. Iedereen krijgt precies dat, wat hij of zij nodig heeft. Niet meer, niet minder.

De kans is groot dat het precies andersom gaat dan Leeuwin suggereert. Iedereen kent de verhalen van mensen die van het kastje naar de muur zijn gestuurd. Van het ene loket naar het andere en volledig de weg zijn kwijtgeraakt in het doolhof van verschillende regelingen, die niet goed op elkaar aansluiten. Dat probleem is straks verholpen. Vanaf 1 januari 2015 geldt: één gezin, één plan, één regisseur en één budget. Iedereen kan dan met zijn of haar vragen terecht bij de consulent van de gemeente. Niet meer regels, wél meer tijd voor persoonlijke problemen en individuele oplossingen. Iedereen krijgt een serieus en aandachtig gesprek om samen naar oplossingen te zoeken die écht werken.

071022_martin_van_rijn-0038_Geek-20359a_normal

Het is niet voor niets dat veel gemeenten in het afgelopen jaar zich hebben laten inspireren door de Huizer aanpak. Het is ook niet toevallig dat vorige week juist PvdA-staatssecretaris Martin van Rijn, tijdens zijn bezoek aan de Gooi en Vechtstreek, wethouder Janny Bakker prees voor haar innovatieve aanpak waarin vraagsturing en maatwerk centraal staan.

Meer samenleving, minder bureaucratie

Leeuwin pleit er voor de sociale wijkteams “veel breder samen te stellen”. Dus nog meer coördinatie en overleg door betaalde krachten in plaats van te kijken naar wat mensen zelf kunnen, of gewoon te regelen wat mensen nodig hebben. Het CDA kijkt heel anders. Juist op het gebied van het sociaal domein kiest het CDA partij voor de samenleving. Wij willen volop ruimte geven aan de gemeenschapszin in ons dorp. Aandacht aan elkaar besteden en voor elkaar zorgen zijn daarbij essentieel. Het CDA heeft vertrouwen in het oplossend vermogen van mensen en durft daarom – juist ook in het sociale domein – los te laten. Het is helemaal niet nodig om de sociale wijkteams te verbreden.

Verder schampert Leeuwin dat er in Huizen maar één wijkverpleegkundige wordt aangesteld. Punt is echter dat de gemeente hier niet over gaat. De zorgverzekeraars betalen de wijkverpleegkundige. Leeuwin richt zich tot het verkeerde adres. Als zij meer wijkverpleegkundigen wil, moet zij zich richten tot de zorgverzekeraars en haar partijgenoten die nu in Den Haag aan de knoppen draaien. Zij gaan er over, niet de gemeente.

Het CDA vindt het belangrijk dat hulpverleners knelpunten signaleren en de samenleving betrekken bij het vinden van oplossingen. Als dat niet (meer) gaat, moet de gemeente er gewoon zijn voor haar kwetsbare inwoners. En dat dit ook echt zo gaat, hebben de afgelopen jaren wel bewezen.

Tenslotte

De PvdA in Huizen heeft in de afgelopen jaren steeds het beleid op het sociaal domein gesteund. Ook in de vergadering van september stemde de PvdA-fractie uiteindelijk in met het beleidsvoorstel Sociaal Domein 2014-2018. Er was raadsbrede steun. Dat is per saldo een mooi resultaat en geeft vertrouwen voor de toekomst. Nederland verandert, de zorg verandert mee. In Huizen zijn we er klaar voor!

Geplaatst in Decentralisatie, Sociaal Domein | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Nieuw stadskantoor Utrecht straks ook mijn flexwerkplek

Niet alleen de ambtenaren van de gemeente Utrecht verhuizen naar het nieuwe stadskantoor bij station Utrecht CS, ook de inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg gaan in dat gebouw werken. Nu werkt de inspectie nog vanuit 4 regiokantoren. Straks houdt de IGZ vanuit deze centrale vestiging in Utrecht toezicht op de hele Nederlandse gezondheidszorg en wel vanaf de bovenste verdiepingen (22 t/m 26).

Ik vind het leuk om weer in Utrecht te gaan werken. Het is de derde keer in mijn loopbaan. Begin jaren tachtig in het Diakonessenhuis vlakbij het Wilhelminapark, begin van de eeuw bij Bartimeus aan de Oudenoord en nu bijkans ´bovenop´ het Centraal Station van de mooiste stad van het land (althans dat vind ik).

Dat betekent dus dat ik vanaf eind december mijn flexwerkplek in Utrecht zal moeten gaan zoeken. In een indrukwekkend gebouw, zowel aan de buiten- als aan de binnenkant. Prachtige vergezichten, mooie styling en alleen maar flexplekken.

Via de link kun je een mooie impressie van het nieuwe gebouw vinden:

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Een pittige uitspraak!

“In heel Nederland hebben mensen claimgedrag, behalve in Huizen. Een mooi resultaat van onze vraaggestuurde werkwijze”. Deze pittige uitspraak deed wethouder Janny tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag. De raad behandelde de nieuwe beleidsnota Sociaal Domein (2015 – 2018). Sommige fracties stelden vraagstekens bij de vraaggestuurde werkwijze die het college wil continueren. Janny Bakker reageerde zelfbewust: de afgelopen jaren is gebleken dat de Huizer aanpak werkt, daar gaan we mee door en dat zal ook in de komende jaren succesvol zijn.

De CDA-fractie heeft gekeken of het beleid voldoet aan onze zes uitgangspunten voor het Sociaal Domein: 1) preventie, 2) vraagsturing, 3) eigen regie, 4) maatwerk, 5) vertrouwen en 6) cliëntvolgende financiering. Hetzelfde geldt voor het principe van éé gezin, één plan, één regisseur en één budget.

Wij zien deze uitgangspunten en dit principe duidelijk terug in het nieuwe beleidsplan en daarom steunen wij het van harte. Nu komt het aan op de vraag of het beleid in de komende jaren ook uitgevoerd gaat worden.

Het CDA heeft daar vertrouwen in omdat in Huizen de zorgaanbieders gaan concurreren op kwaliteit en niet op prijs en Huizers zelf hun zorgaanbieder kunnen kiezen en (als zij dat nodig vinden) om gemakkelijk naar een andere zorgaanbieder kunnen gaan.

 

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , | Een reactie plaatsen